[Artikel VM] De drie Archetypen binnen het bestuur

25-09-2018 

Onlangs vond er een inspiratiesessie plaats bij Lejeune op kantoor. Tijdens deze drukbezochte sessie, georganiseerd door het Bestuurscentrum, lieten Paul de Ruijter en Jules Lejeune betuurders  uit verenigingsland kennis maken met drie archetypen. Drie verschillende rollen die een bestuurslid kan innemen binnen een bestuur; de ondernemer, de manager en de bestuurder.

Artikel in verenigingsmanagement magazine

In een workshop setting werd gewerkt aan de stellingen en opdrachten die de Ruijter aan de groep meegaf. De gedeelde uitkomsten gaven de groep inzicht in de samentelling van het eigen bestuur. Het bood handvatten voor het oplossen van knelpunten of juist ‘eyeopeners’ van vernieuwingen binnen andere verenigingsbesturen. Paul de Ruijter, van Ruijter strategie en Bianca Rootsaert, Bureau Bergson en Jules Lejeune, Lejeune Association management, hebben naar aanleiding van deze sessie hierover een artikel geschreven en gepubliceerd in VM.

Het artikel: ‘De drie Archetypen binnen het bestuur’

Nederland verdient een nieuw en vooral eigen model voor het besturen van verenigingen, gebaseerd op horizontaal leiderschap en samenwerking vanuit verschillende rollen.

Een vereniging heeft vaak verschillende typen mensen binnen het bestuur, elk met hun eigen drijfveren en inbreng van kennis en ervaring. Grofweg kunnen we ze indelen in drie typen: de ondernemer, de manager en de bestuurder. Als we kunnen herkennen wat hun drijft, kunnen we er ook voor zorgen dat deze drie meest voorkomende rollen elkaar aanvullen en versterken in het bestuur en niet elkaar in de weg zitten. Een eerste aanzet voor een overzichtelijk en handzaam model om besturen efficiënter te maken.

Het hele artikel kunt u in PDF formaat hieronder downloaden.

Bijwonen inspiratiesessie?

Bent u werkzaam binnen verenigingsmanagement en wilt u aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomst op 13 november 2018: ‘van Bestuur naar TEAM – Hoe 3 archetypen bestuurders elkaar versterken!’ Dan kunt u zich aanmelden via het Bestuurderscentrum.

 

Meer weten over de auteurs kijk op LinkedIn.

Paul de Ruijter, Bianca Rootsaert,  Jules Lejeune,  Lejeune Asscociation management.

Foto credit VM