Column VPN Koninklijk verenigen (VM juni 2015)

19-06-2015 

Eind april werd mijn aandacht getrokken door een reclamespotje op de radio waarin het nationaal evenement ‘Lang leve de club’ in Zwolle, twee dagen voor Koningsdag, werd aangeprezen. Nieuwsgierig geworden naar de achtergrond van dit evenement googelde ik me een weg naar de website van ‘200 jaar Koninkrijk’, met informatie over het doorlopende programma waar het evenement deel van uitmaakte.

De bijeenkomst stond in het teken van het recht op vrijheid van vereniging en vergadering, dat sinds 1848 verankerd ligt in onze Grondwet. Voor de locatie Zwolle was gekozen omdat in deze stad het geboortehuis staat van Johan Rudolf Thorbecke, de liberale voorman die tekende voor deze belangrijke Grondwetsherziening. Op diezelfde website wordt een citaat uit die tijd aangehaald dat de wijziging als volgt motiveert: ‘De vereeniging is zoowel de bestemming van het individu, als de grondslag der maatschappij. Vereeniging is de magtige hefboom, die, door zamenwerking der krachten van enkelen op één punt, groote gewrochten kan daarstellen’.

Overigens leert het boekje Polderdenken – de wortels van de Nederlandse overlegcultuur van historicus Jona Lendering ons dat de Grondwetswijziging van 1848 slechts de neerslag is van een al veel oudere traditie die terugvoert tot de vroege middeleeuwen toen het westelijke deel van ons land al vergaderend de handen ineen sloeg in de strijd tegen het water. Zo bezien zijn de recente Waterschapsverkiezingen (waar gingen die eigenlijk over?) een rudimentair overblijfsel uit de evolutieleer van het Nederlandse verenigingswezen, en lijken geluiden uit nota bene
het Thorbecke-huis over de spreekwoordelijke ‘mannen in blauwe pakken’ de ‘grondslag der maatschappij’ op zijn minst te nuanceren.

Feit blijft dat, volgens ‘200 jaar Koninkrijk’, Nederland een van de landen met het hoogste aantal lidmaatschappen per hoofd van de bevolking is. Uit rapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2014 blijkt dat ook in de afgelopen vijf crisisjaren het lidmaatschap van grote maatschappelijke organisaties stabiel bleef en dat Nederlanders gemiddeld bij bijna twee van dit soort organisaties zijn aangesloten.
En dit betreft nog slechts de grote verenigingen met meer dan 50.000 leden. Het aantal lidmaatschappen van kleinere landelijke en lokale vrijwilligersclubs bedraagt naar verwachting een veelvoud van dit aantal. ‘Verenigen’, kortom, zit niet alleen in ons bloed maar ook in ons DNA!

Met zo’n stevige basis in de samenleving is het nog maar een kleine stap naar professioneel verenigen. VPN maakt zich al jaren sterk voor een sterke professie met competente professionals. Samen met DNA, de nieuw op te richten ‘vereniging voor verenigingen’ zullen wij eraan werken om onze nationale verenigingstrots maatschappelijk op de kaart te zetten en te houden.

Download whitepaper:
VMjunipag13.pdf