Creating a bigger pie – Risks and opportunities for international industry associations

30-01-2011 

Door Saskia Stolk, Paul de Ruijter, Constantijn Dolmans and Jules Lejeune

Als een bijdrage aan het ASAE (American Society of Association Executives) Congres dat op 22 en 23 augustus 2010 in Los Angeles (USA) werd gehouden, is vanuit Nederland een bijdrage geleverd die betrekking had op het belang van het internationaliseren van branche verenigingen. Deze bijdrage, getiteld “Creating a bigger pie – risks and opportunities for international industry associations“  behandelt de noodzaak globale oplossingen te vinden voor uitdagingen zoals global gouvernance, schaarste aan grondstoffen, klimaat verandering en financiele stabiliteit. Alleen door gemeenschappelijke inspanningen is het mogelijk de taart te vergroten. De situatie in Nederland werd hier als voorbeeld gesteld. Deze bijdrage, die veel belangstelling kreeg van de honderden aanwezigen, is hieronder te downloaden.

Download whitepaper:
Creating a bigger pie D1.pdf