Expeditie Verenigingsprofessional (VM Magazine, september 2014)

29-09-2014 

Column: Expeditie Verenigingsprofessional – VPN – voor professie en professionaliteit

Begin augustus was Nashville, Tennessee, het strijdtoneel van de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Association Executives, ASAE. In het gloednieuwe Music City Center verzamelden zich bijna 6000 merendeels Amerikaanse verenigingsprofessionals en aanbieders van diensten aan verenigingen.

De verenigingsindustrie in de VS

Hoewel een indrukwekkend aantal is dit nog maar een fractie van het aantal werkzame personen in de verenigingsindustrie die de Verenigde Staten kent. ASAE heeft als beroepsorganisatie zelf ruim 20.000 leden en heeft becijferd dat de ongeveer 15.000 verenigingen die in de VS geregistreerd staan bij de belastingdienst IRS, werk bieden aan zo’n 750.000 verenigingsprofessionals (full- en parttime). Ofwel, gemiddeld vijftig werknemers per organisatie. Naar schatting bedraagt alleen al de loonsom van deze workforce zo’n $ 10 miljard. Stellen we de toegevoegde waarde van de factor arbeid binnen verenigingen voor het gemak op twee á drie dan kom je al gauw op een economische waarde van ‘verenigingen’ in de VS van tussen de $ 20 en 30 miljard. Belangrijke factoren daarbij zijn de congresbranche, de mediawereld en, in toenemende mate, de automatiseringsbranche. De maatschappelijke toegevoegde waarde van verenigingen is nog hoger. Immers, vrijwilligerswerk staat in de VS in hoog aanzien en de Amerikaanse verenigingsprofessional werkt schouder aan schouder met een nog altijd immens reservoir aan niet-betaalde ‘volunteer leaders’ en donateurs. Daarnaast vervullen verenigingen in de VS vaak functies die in Nederland (nog) door overheden of semioverheden worden vervuld.‘Verenigingen’ is in de VS dan ook big business en verenigingsprofessionals zijn trots op hun vak. Hun ‘alma mater’ ASAE bestrijkt het hele vakgebied. Zij fungeert als beroepsorganisatie, biedt postacademisch onderwijs aan, onderhoudt het register van Certified Association Executives, faciliteert kennisdeling en permanente educatie, geeft managementliteratuur en publicaties uit (vaak geschreven door CAE’s), financiert onderzoek en brengt vragers en aanbieders van kennis en diensten bijeen tijdens de jaarlijkse annual meeting.

ASAE-bijeenkomst

Een bezoek aan deze meeting is een overweldigende ervaring. Het is niet eenvoudig om uit de bijna 120 ‘Learning Labs’ die gedurende drie dagen worden aangeboden de juiste krenten uit de pap te halen. Daarom was het plezierig dat ook dit jaar een Nederlandse expeditie van dertien verenigingsprofessionals aanwezig was om de kennis en opgedane ervaringen te delen en ook nog veldwerk te verrichten bij drie lokale verenigingen. Meer hierover in het septembernummer van VM Magazine.

Nederland als gidsland voor verenigingsmanagement in Europa

Nederland had na Canada wederom de grootste buitenlandse delegatie en de Amerikanen beschouwen ons dan ook als gidsland voor verenigingsmanagement in Europa. En terecht, want de dichtheid van ‘verenigingen’ in ons land is waarschijnlijk vergelijkbaar met die in de VS en het zou interessant zijn de ruwe schattingen hierboven te toetsen aan de Nederlandse praktijk.
Het besef laten doordringen dat professioneel verenigingsmanagement een factor van betekenis is in de Nederlandse samenleving (om te beginnen bij de verenigingsprofessional zelf!) is een uitdaging op zich. VPN gaat die uitdaging graag aan.