Scenario planning: de toekomst op de agenda van verenigingen

11-04-2013 

In het drukke bestaan van vandaag zijn vrijwillige activiteiten vaak ondergeschikt aan zakelijke verplichtingen. Als gevolg hiervan blijven verenigingen veelal steken in vinden van oplossingen voor korte termijn vraagstukken. Geconfronteerd met de teruglopende beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers en toenemende werkdruk voor de overgebleven ‘actieven’ hebben zij het zo druk om ‘de ballen in de lucht te houden’, dat indringers op het speelveld van de organisatie en haar leden niet worden opgemerkt. Ze verliezen het zicht op de lange termijn. Scenario planning helpt verenigingen hun positie als ‘agent van verandering’ te heroveren door het consequent op de agenda plaatsen van de toekomst.

Welke mogelijke veranderingen komen er de komende jaren op ons af? Hoe waarschijnlijk zijn ze en wat voor invloed zullen ze hebben op onze toekomst? Hoe kunnen we ons het best daarop voorbereiden? Mogen we er van uitgaan dat de toekomst een rechtlijnige extrapolatie is van het recente trends, of zullen we de nodige flexibiliteit moeten inbouwen gelet op de onzekerheden die ons te wachten staan?

De exponentiële versnelling van veranderingen waarmee we de afgelopen decennia te maken hebben gehad hebben ons geleerd dat het verleden niet langer vanzelfsprekend als blauwdruk voor de toekomst kan worden gebruikt. ‘Trend brekende’ gebeurtenissen en innovatieve doorbraken maar ook meer geleidelijke ontwikkelingen hebben ons geleerd dat dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn als vroeger.  Desondanks nemen we door de alledaagse hectiek niet genoeg de tijd om afstand te nemen van de dagelijkse realiteit, de benen op tafel te gooien, de risico’s en onzekerheden in te schatten en onze strategische opties te wegen. En onze kristallen bol helpt ons niet echt.

Maar wacht eens even! De zakelijke of beroepsmatige omgeving waarin ik opereer is toch dezelfde als die waar mijn naburige concurrent of vakgenoot mee te maken heeft. Zou mijn vereniging mij niet kunnen of zelfs moeten helpen om mogelijke toekomstscenario’s te identificeren? Is het niet mogelijk om via de dat kanaal de gezamenlijke kennis en knowhow voor dit doel te benutten?

Lees hier de volledige white paper van Jules Lejeune

 

Download whitepaper:
Blog Scenario Planning NL.pdf