Van VERMENIGDELEN en VERENIGDELEN

22-12-2015 

Het is wellicht wat vreemd om zo vlak voor Kerst het Bijbelverhaal over de vijf broden en twee vissen van stal te halen, maar dit verhaal illustreert mooi dat delen juist tot vermeerdering i.p.v. vermindering kan leiden.

‘Nee’, zei Jezus, ‘geeft gij hun te eten.’ Maar de discipelen hadden gewoon niets. Een collecte onder de mensen leverde ook al niets op. Wel bleek er een jongetje te zijn die wat eten wilde afstaan. Hij had vijf broden bij zich en twee vissen. Wat moest Jezus daarmee? Toch nam Jezus het aan. Hij ging er zelfs God voor danken. Daarna begon Hij het brood van het jongetje te breken. En toen voltrok zich het wonder. Het brood dat Hij brak, vermenigvuldigde zich. Het weinige werd veel. Iedereen kreeg genoeg. Er bleef zelfs brood over.’ (Marcus 6:30-44)

Vermenigdelen

Delen van een schaars goed kan dus heel goed tot vermeerdering in plaats van vermindering leiden. Ik noem dat ook wel ‘vermenigdelen’.

Verenigen zit in ons DNA

Als je een groep van tien Nederlanders bij elkaar zet, hebben ze binnen de kortst mogelijke tijd drie kerken en vijf verenigingen opgericht. Het ‘verenigen’ zit ons in dit ‘kikkerlandje’ letterlijk in het DNA (DNA, mooie naam trouwens voor een vereniging voor verenigingsprofessionals). Over die drie kerken zal ik niet verder uitweiden, maar die vijf verenigingen vind ik als verenigingsmanager van diverse brancheverenigingen natuurlijk wel erg interessant.

Hoe houd ik alle kikkers in de kruiwagen?

Om als branchevereniging succesvol te zijn, moet er draagvlak zijn onder de leden voor de verenigingsdoelstellingen en wat je onderneemt. Als verenigingsmanager ben je een spin in het web en leg je dagelijks verbinding tussen leden onderling, maar ook met de buitenwereld. Om dat goed te kunnen doen, moet je weten wat er speelt. En natuurlijk ook om te voorkomen dat ontevreden leden een nieuwe vereniging oprichten, want een slecht functionerende vereniging creëert vaak zelf zijn grootste concurrent. Door leden te boeien, te binden en te betrekken bij de vereniging houd je de alle kanten opspringende kikkers in de kruiwagen.

Verenigdelen

De meeste brancheverenigingen hebben als doelstelling door het delen van kennis en ervaringen, maar bijvoorbeeld ook door de gezamenlijke promotie van de bedrijfstak, de taart en eenieders aandeel daarin groter te maken. Ik noem dat ook wel ‘verenigdelen’.

Van vermenigdelen en verenigdelen

Van Bijbelse tijden tot nu is er wat mij betreft een duidelijke rode draad. Door te delen én te verenigen vermeerder je het geheel ten gunste van het collectief én het individu.

Als dat geen mooie kerstgedachte is!

Rogier Krabbendam
Verenigingsmanager Lejeune Association Management